Tag «std 9 marathi lesson 2»

Std 9 Marathi Lesson 2.2 Santvanni – Santkrupa Jhalee – संतवाणी (आ) संतकृपा झाली

संतवाणी (आ) संतकृपा झाली    संत बहिणाबाई संतकृपा झाली । इमारत फळा आली ।।१।। ज्ञानदेवें रचिला पाया । उभारिलें देवालया ।।२।। नामा तयाचा किंकर । तेणें रचिलें तें आवार ।।३।। जनार्दन एकनाथ । खांब दिधला भागवत ।।४।। तुका झालासे कळस । भजन करा सावकाश ।।५।। बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा । निरूपणा केलें बोजा ।।६।। कवितेचा परिचय …

Std 9 Marathi Lesson 2.1 Santvani – Bhetilagi Jeeva

२. संतवाणी – (अ) भेटीलागीजीवा – संत तुकाराम (तुकाराम बोल्होबा अंबिले (मोरे) भेटीलागीं जीवा लागलीसे आस । पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी ।।१।। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोराजीवन । तैसें माझें मन वाट पाहे ।।२।। दिवाळीच्या मुळा लेंकीं आसावली । पाहातसे वाटुली पंढरीची ।।३।। भुकेलिवा बाळ अति शोक करी । वाट पाहे उरि माउलीची ।।४।। तुका म्हणे मज …